Κωνσταντίνος Π. Καράμπελας-Σγούρδας, Πρόεδρος

Γιάννης Αμαραντίδης, Επίτιμος Πρόεδρος και Ειδικός Μουσικός Σύμβουλος

Δάφνη Χρυσοσπάθη, Αντιπρόεδρος

Δανάη Ράλλη, Γενική Γραμματέας

Αικατερίνη Βικάτου, Ταμίας

Αλεξάνδρα Βουβουσίρα, Μέλος

Γιάννης Αγρανιώτης, Μέλος