ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ
ALKAN-ZIMMERMAN


 

 

H Επιτροπή

Κωνσταντίνος Π. Καράμπελας-Σγούρδας | Πρόεδρος

Ιωάννης Αμαραντίδης | Επίτιμος Πρόεδρος

Μέλη

Costantino Mastroprimiano 

Νίκος Αθηναίος

Μαρία Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη

Ελένη-Λέττη Παππά