ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ
ALKAN-ZIMMERMAN


 

 

 1. Ο 3ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ C.V. ALKAN - P.J.G. ZIMMERMAN θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 19-23 Απριλίου  2016. Οι ακριβείς ώρες και αίθουσες διεξαγωγής του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.  
 2. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος πιανίστες που έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου του 1985.
 3. Η σειρά εκτέλεσης των έργων κάθε κύκλου μπορεί να αποφασιστεί από τον διαγωνιζόμενο.
 4. Τα έργα του προγράμματος θα εκτελεσθούν από μνήμης.
 5. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στην κριτική επιτροπή ένα αντίτυπο παρτιτούρας όλων των έργων που θα ερμηνεύσουν.
 6. Έργα που αποτελούνται από μέρη θα πρέπει να εκτελούνται πλήρη. Εξαίρεση αποτελούν οι πιανιστικοί κύκλοι των οποίων μέρη είθισται να παρουσιάζονται και μεμονωμένα σε ρεσιτάλ (λ.χ. μέρη από τον πιανιστικό κύκλο Images του Claude Debussy).
 7. Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα, αν το κρίνει απαραίτητο, να διακόπτει τον διαγωνιζόμενο κατά τη διάρκεια της ακρόασης των δύο πρώτων κύκλων. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους, κατά τη διάρκεια όλων των κύκλων, να μην ερμηνεύσουν κάποια από τα έργα του προγράμματός τους.
 8. Η σειρά εμφάνισης των διαγωνιζομένων θα ορισθεί με κλήρωση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συναυλιών τους Ωδείου Αθηνών (η μέρα και ώρα θα ανακοινωθούν).
 9. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή να καταθέσουν τις αιτήσεις συμμετοχής μαζί με μία πρόσφατη φωτογραφία το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016,  στη διεύθυνση Δεσπεραί 3, 54621 Θεσσαλονίκη, υπ' όψιν κας Ελένης- Λέττης Παππά.
 10. Το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι εβδομήντα Ευρώ (70€).

  Κατατίθεται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  αρ. λογαριασμού: 6551-108694-988 ΟΨΕΩΣ
  IBAN: GR 4401715510006551108694988
  SWIFT / BIC: PIRBGRAA
  (Gina Bachauer International Music Association).

  *Σε περίπτωση μη συμμετοχής του διαγωνιζόμενου, το ποσό που καταβλήθηκε για τη συμμετοχή δεν επιστρέφεται.
 11. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητος ή πιστοποιητικό γεννήσεως του υποψηφίου. Μαζί με την αίτηση να αποσταλεί πρόσφατη φωτογραφία και αναλυτικό βιογραφικό.
 12. Οι κύκλοι του διαγωνισμού είναι ανοιχτοί για το κοινό.
 13. Οι διοργανωτές έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα ηχογράφησης και ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής μετάδοσης μέρους ή ολόκληρου του διαγωνισμού, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση έναντι των διαγωνιζομένων.
 14. Απαγορεύεται αυστηρά η ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση μέρους ή ολόκληρου του Διαγωνισμού. Επιπλέον, απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.
 15. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να προβούν σε λογικές αλλαγές των ημερών/ωρών διεξαγωγής και του προγράμματος του διαγωνισμού.
 16. Όλες οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού είναι οριστικές και αμετάκλητες.