Κανονισμός

  1. Ο 4ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ C.V. ALKANP.J.G. ZIMMERMAN θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 27-31 Μαρτίου 2018. Οι ακριβείς ώρες και αίθουσα διεξαγωγής του τελικού κύκλου του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς (οι ώρες διεξαγωγής θα ανακοινωθούν προσεχώς).  
  2. Οι ακριβείς ώρες και η αίθουσα διεξαγωγής του προκριμαρικού και τελικού κύκλου του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.
  3. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος πιανίστες που έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου του 1985.
  4. Η σειρά εκτέλεσης των έργων κάθε κύκλου μπορεί να αποφασιστεί από τον διαγωνιζόμενο.
  5. Τα έργα του προγράμματος θα εκτελεσθούν από μνήμης.
  6. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στην κριτική επιτροπή ένα αντίτυπο παρτιτούρας όλων των έργων που θα ερμηνεύσουν.
  7. Έργα που αποτελούνται από μέρη θα πρέπει να εκτελούνται πλήρη. Εξαίρεση αποτελούν οι πιανιστικοί κύκλοι των οποίων μέρη είθισται να παρουσιάζονται και μεμονωμένα σε ρεσιτάλ (λ.χ. μέρη από τον πιανιστικό κύκλο Images του Claude Debussy).
  8. Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα, αν το κρίνει απαραίτητο, να διακόπτει τον διαγωνιζόμενο κατά τη διάρκεια της ακρόασης των δύο πρώτων κύκλων. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους, κατά τη διάρκεια όλων των κύκλων, να μην ερμηνεύσουν κάποια από τα έργα του προγράμματός τους.
  9. Η σειρά εμφάνισης των διαγωνιζομένων θα ορισθεί με κλήρωση (η μέρα και ώρα θα ανακοινωθούν).
  10. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) τις αιτήσεις συμμετοχής μαζί με μία πρόσφατη φωτογραφία το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017.
  11. Κύκλος προεπιλογής. Οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να στείλουν μαζί με την αίτηση και μια πρόσφατη ηχογράφηση σε ηλεκτρονική μορφή (.mp3 or .mp4), που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τριών (3) έργων τριών (3) διαφορετικών συνθετών. Τα ονόματα των υποψηφίων που τελικά επελέγησαν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018.
  12. Το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι εβδομήντα Ευρώ (70€).Κατατίθεται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
   αρ. λογαριασμού: 6551-108694-988 ΟΨΕΩΣ
   IBAN: GR 4401715510006551108694988
   SWIFT / BIC: PIRBGRAA
   (Gina Bachauer International Music Association).*Σε περίπτωση μη συμμετοχής του διαγωνιζόμενου, το ποσό που καταβλήθηκε για τη συμμετοχή δεν επιστρέφεται.
  13. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως του υποψηφίου. Μαζί με την αίτηση να αποσταλεί πρόσφατη φωτογραφία και αναλυτικό βιογραφικό.
  14. Οι κύκλοι του διαγωνισμού είναι ανοιχτοί για το κοινό.
  15. Οι διοργανωτές έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα ηχογράφησης και ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής μετάδοσης μέρους ή ολόκληρου του διαγωνισμού, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση έναντι των διαγωνιζομένων.
  16. Απαγορεύεται αυστηρά η ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση μέρους ή ολόκληρου του Διαγωνισμού. Επιπλέον, απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.
  17. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να προβούν σε λογικές αλλαγές των ημερών/ωρών διεξαγωγής και του προγράμματος του διαγωνισμού.
 • Όλες οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού είναι οριστικές και αμετάκλητες.