Πρόγραμμα του 4ου Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου C.V. Alkan-P.J.G. Zimmerman