Πρόγραμμα

Πρώτος κύκλος

 1. Πρελούδιο και Φούγκα από το «Καλά Συγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο» του
  J.S. Bach.
 2. F. Chopin, F. Liszt, I. Moscheles, S. Thalberg, A. Méreaux, F. Hiller, F. Kalkbrenner, W. Sterndale Bennett , A. Rubinstein, P.J.G. Zimmerman , C.V. Alkan ή C. Tausig: μια δεξιοτεχνική σπουδή.
 3. Υποχρεωτικό έργο- μια από τις ακόλουθες συνθέσεις του C.V. Alkan: α. Σπουδή Op. 35, αρ. 4, β. Σπουδή Op. 35, αρ. 7, γ. Σπουδή Op. 39, αρ. 12 «Le Festin D’Esope», δ. Σπουδή Οp. 76, αρ. 3.
 4. Υποχρεωτικό έργο- μια από τις ακόλουθες συνθέσεις του P.J.G. Zimmerman: α. FUGUEde Requiem deMozart  (μεταγραφή του Zimmerman), β. Σπουδή αρ. 19, Op. 21 (Allegro vivace e risoluto), γ. Σπουδή αρ. 24, Op. 21 (Toccata, Allegro con espressione). Οι παρτιτούρες των έργων του Zimmerman βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: ZIMMERMAN COMPOSITIONS

Δεύτερος Κύκλος (max. 60 λεπτά)

 1. Ένα μεγάλο έργο των ακόλουθων συνθετών: F. Schubert, C.M. von Weber,
  F. Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann, F. Chopin, F. Liszt, S. Thalberg ή
  J. Brahms.
 2. Ένα έργο του C.V. Alkan (εκτός του υποχρεωτικού που ερμηνεύτηκε κατά τον πρώτο κύκλο).
 3. Μια σύνθεση γραμμένη κατά τον 20o ή 21ο αιώνα.

Τρίτος κύκλος
Ένα από τα ακόλουθα πέντε (5) προγράμματα:

 1. Μια Σονάτα του L.v. Beethoven και ένα έργο του C.V. Alkan (η σύνθεση του Alkan που ακούστηκε κατά τον πρώτο ή δεύτερο κύκλο μπορεί να επαναληφθεί σε αυτόν τον κύκλο). Το υπόλοιπο του προγράμματος πρέπει να καλυφθεί από έργο/έργα συνθέτη/συνθετών που έζησαν κατά την Κλασική ή Ρομαντική εποχή της μουσικής ιστορίας (max. 60 λεπτά).
 2. C.V. Alkan: Συμφωνία για Σόλο Πιάνο, Op. 39, αρ. 4-7.
 3. C.V. Alkan: Κοντσέρτο για Σόλο Πιάνο, Op. 39, αρ. 8-10.
 4.  C.V. Alkan: Grande Sonate Op. 33.
 5. F. Liszt: 12 Études d’exécution transcendante, S.139/R2b