ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος   
Κωνσταντίνος Π. Καράμπελας-Σγούρδας

Επίτιμος Πρόεδρος
Γιάννης Αμαραντίδης (1928-2019)

Η Αντιπρόεδρος      
Δάφνη Χρυσοσπάθη

Ο Γενικός Γραμματεύς
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Η ταμίας
Ειρήνη  Παπαγεωργίου

Τα Μέλη
Γιάννης Αγρανιώτης
Ευαγγελία Αναστασίου
Μαίρη Βέργου
Αντιγόνη Μανασσή